• Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Productgroepen

  Filters

   Privacy Policy

   LEDPLANET.NL geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

    

   Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

   LEDPLANET.NL. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van

   een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over

   u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

   deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

   gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

   de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

   Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

   vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

    

   Over de gegevensverwerking

   Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

   beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

    

   Webwinkelsoftware

   Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor

   Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met

   deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij

   zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met

   hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen

   bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt

   om verlies van data te voorkomen.

    

   Webhosting

   Wij nemen webhosting af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en

   gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

   van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische

   maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is

   op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

    

   Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft

   passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

   gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

   vertrouwelijk.

    

   Mollie

   Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

   Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

   creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

   persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

   dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

   hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

   toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

   gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

    

   WebwinkelKeur

   Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent

   u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de

   review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In

   sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het

   geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij

   gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft

   passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

   WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te

   schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met

   betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de

   dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

    

   Verzenden en logistiek

   Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

   diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

   woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

   overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

   ter beschikking.

    

    

   Facturatie en boekhouden

   Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact.

   Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze

   gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie

   en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en

   woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

   administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

   Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw

   persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

    

   Doel van de gegevensverwerking

   Algemeen doel van de verwerking

   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

   verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

   (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

   op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

   niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

   Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

   of wettelijke verplichting.  

    

   Automatisch verzamelde gegevens

   Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

   verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

   persoonsgegevens.

    

   Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

   In voorkomende gevallen kan LEDPLANET.NL op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

   van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

   gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

   verzetten.

    

   Bewaartermijnen

   Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

   herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

   privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

   u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

    

   Recht op beperking van de verwerking

   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

   herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

   U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

   ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

    

   Recht op overdraagbaarheid

   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

   herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

   contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

   ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

   hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

   kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

   databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

    

   Recht van bezwaar en overige rechten

   U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of

   in opdracht van LEDPLANET.NL. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

   afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

   gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

   U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

   onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

   dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

    

   Cookies

   Google Analytics

   Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

   gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

   verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

   hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

    

   Cookies van derde partijen

   In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

   privacyverklaring.

   Wijzigingen in het privacybeleid

   Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

   recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

   betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

    

   Contactgegevens

   LEDPLANET.NL

   Provincialeweg 9 (postadres)

   5334 JC Velddriel

   Nederland

   T +31 (0)418 726800

   E [email protected]

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »